instrukcja
zaloguj RKKP

Raport roczny 2021 — Ważne terminy

28 lutego 2022 — ostateczny termin wprowadzenia kompletnych danych za rok 2021

15 marca 2022 — ostateczny termin przesłania formularzy potwierdzających kompletność i prawdziwość danych przez Kierowników Ośrodków

20–21 maja 2022 — otwarte posiedzenie Klubu Kardiochirurgów Polskich z wszystkimi Kierownikami Ośrodków i Samodzielnymi Pracownikami Nauki w kardiochirurgii — prezentacja Raportu Kardiochirurgia Polska 2021

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że w portalu RKKP uruchomiliśmy nowe funkcje.
Obecnie nasz serwer sprawdza (waliduje) kompletność danych w polach oznaczonych jako obligatoryjne do wypełnienia.

Każdy ośrodek może pobrać dwa pliki z rezultatami walidacji danych za rok 2017:

W związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia wprowadzania danych za pierwsze półrocze 2018 bardzo proszę o pilne uzupełnienie brakujących danych.

Proszę również o aktualizację danych kontaktowych w zakładce
  DANE KONTAKTOWE → [edytuj dane kontaktowe]

Z serdecznymi pozdrowieniami

Bohdan Maruszewski

Szanowni Państwo,

Po posiedzeniu Klubu Kardiochirurgów Polskich podczas którego odbyło się spotkanie dotyczące Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych udostępniamy na stronach rkkp informację o kompletności Państwa danych wprowadzonych do KROK. Ma to na celu zachęcenie Państwa do sprawdzenia, których danych brakuje, a zwłaszcza jest to wskazówka dla ośrodków automatycznie eksportujących dane z własnych systemów szpitalnych do korekty procedury eksportu.

Poprawa jakości danych, zwłaszcza tam, gdzie braki wynikają z nieprawidłowego eksportu jest niezbędna dla przeprowadzenia planowanych badań naukowych na podstawie Rejestru KROK.

Jeszcze raz dziękujemy za znakomite spotkanie w Krakowie i serdecznie pozdrawiamy.

Bohdan Maruszewski
Zdzisław Tobota

W związku z uruchomieniem nowych funkcji w systemie KROK związanych z dostępem do danych: własnych ośrodka oraz ogólnopolskich zagregowanych postanowiliśmy zweryfikować użytkowników zarejestrowanych w KROK, tak aby umożliwić Kierownikom Ośrodków podjęcie decyzji kto i do jakich funkcji/danych będzie miał dostęp.

Dostęp zostanie udzielony po przesłaniu faxem wypełnionego i podpisanego przez Kierownika Ośrodka formularza, który od dzisiaj dostępny jest na stronie RKKP.

Na przygotowanym formularzu znajdziecie Państwo aktualną listę użytkowników z Waszego Ośrodka. Prosimy o potwierdzenie lub skorygowanie listy, a zwłaszcza o zaznaczenie kto z użytkowników będzie miał dostęp do danych z KROK, własnych, jak i oddzielnie (to mogą być rożne osoby) ogólnopolskich zagregowanych.

Plik formularza będzie wyglądał następująco: RKKP_kod_FORMULARZ_WERYFIKUJACY_UPRAWNIENIA_UZYTKOWNIKOW_KROK.pdf

Numer faxu, na który prosimy odesłać formularz znajduje się w stopce formularza, jest to ten sam numer do Koordynatora Rejestru, który był używany dotychczas.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Bohdan Maruszewski

Zdzisław Tobota