instrukcja
zaloguj RKKP

Rejestracja nowego użytkownika

Login

6-12 znaków, tylko litery i cyfry, musi zaczynać się od litery
Imię
Nazwisko
e-mail
Tel.
Tel. komórkowy
Ośrodek

Jeśli ośrodka nie ma na powyższej liście proszę wpisać nazwę:
Hasło

8-16 znaków, musi zawierać literę, cyfrę i znak specjalny, wielkość liter ma znaczenie
Powtórz hasło
Osoba wyznaczona do współpracy z KROK
Osoba wyznaczona do współpracy z EACTS
Czy użytkownik będzie mógł edytować/wprowadzać dane?
Czy użytkownik ma mieć dostęp do eksportu danych z własnego ośrodka?
Czy użytkownik ma mieć dostęp do eksportu zanonimizowanych danych ze wszystkich ośrodków?
Czy użytkownik ma mieć dostęp do raportów RKKP ośrodka, oraz do definicji danych?